ขอแสดงคววามยินดีกับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.


ขอแสดงคววามยินดีกับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 65  คน ทุกสาขาวิชา https://www.montfort.ac.th/wp-content/uploads/2022/01/64-PR-MCs-Final-new16-01-65.pdf


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 156 ครั้ง

Keep