ผลประกวดวาดภาพ Art Competitions, Contests and Juried Exhibitions 2022 "Your Art in Your Soul" 


       ด้วยงานสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรมเวทีสุขสันต์ กับกิจกรรมประกวดวาดภาพ Art Competitions, Contests and Juried Exhibitions 2022 "Your Art in Your Soul"  ในหัวข้อ "ตัวตน" เนื่องในโอกาสฉลองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครบรอบ 90  ปี  ในการวาดภาพในหัวข้อที่ว่า “มงฟอร์ต 90 ปี อัญมณีล้านนา” ผ่านเรื่องราวตัวตนในการวาดภาพด้วยเทคนิคสีน้ำ โดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินทั่วมงฟอร์ตตั้งเเต่ระดับ ชั้น ม.1 - ม.6 สร้างผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่าง ๆ จากจินตนาการซึ่งแสดงออกด้วย การขีดเขียน เเละการวาดภาพระบายสี "โดยเทคนิคสีน้ำ" พร้อมชิงโล่รางวัล เเละเกียรติบัตรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 27 มกราคม 2565 และจัดนิทรรศการระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีการประกาศผลรางวัลในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

   โดยผลการแข่งขันดังนี้ 

ระดับชั้น ม.ต้น

ลำดับ

รายชื่อ

ชั้น

เกียรติบัตร/รางวัล

1.

เด็กหญิงสิรินิษฐ์ ศรีเมือง

ม.1/3

ชนะเลิศ

2.

เด็กชายภูผา วาณิชย์เลิศธนาสาร

ม.3/6

รองชนะเลิศอันดับ 1

3.

เด็กหญิงศศิพิชญ์ ศุภเลิศไพสิฐ

ม.3/3

รองชนะเลิศ อันดับ 2

4.

เด็กหญิงนันท์นภัส สุภาพ

ม.1/5

            เข้าร่วม

5.

เด็กหญิงณัชชา พูลสิน

ม.2/2

เข้าร่วม

6.

เด็กหญิงพรรณพิชา สารศักดิ์

ม.2/2

เข้าร่วม

7.

เด็กหญิงพร้อมรัก นาคแก้วเทศ

ม.2/8

เข้าร่วม

 

และผลการแข่งขันระดับชั้น ม.ปลายดังนี้ 

 

  1. ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ

รายชื่อ

ชั้น

เกียรติบัตร/รางวัล

1.

นางสาวบัณฑิตา แดงขาวเขียว

ม.4/2

ชนะเลิศ

2.

นางสาวทิพย์ปัญญา แสนวงค์

ม.4/B

รองชนะเลิศอันดับ 1

3.

นางสาวภานิชา สาสกุล

ม.4/1

เข้าร่วม

4.

นางสาวสุรภาพร สิงหลกะ

ม.4/4

เข้าร่วม

5.

นางสาวพิตรานรี วงค์วิราช

ม.4/5

เข้าร่วม

6.

นางสาวทักษพร ใจปัญญา

ม.4/5

เข้าร่วม

7.

นางสาวอาริษา อาบสุวรรณ์

ม.4/5

เข้าร่วม

8.

นายโฮเซ่ย์ โกฮ์

ม.5/3

เข้าร่วม

9.

นางสาวกัญญารัตน์ เตชพิพัฒนกุล

ม.5/B

เข้าร่วม

10.

นางสาวศศิกาณจ์ วัชโรทนหลิน

ม.4/A

รองชนะเลิศอันดับ 2

 

 

 

โอกาสนี้ประธานในพิธี ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดงาน  และให้โอวาทในการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "ตัวตน" ผ่านเรื่องราวตัวตน “ มงฟอร์ต 90 ปี อัญมณีล้านนา” และแต้มสีน้ำเป็นข้อความ “มงฟอร์ต 90 ปี อัญมณีล้านนา”  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาส "ฉลองมงฟอร์ต 90 ปี อัญมณีล้านนา"

 

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 103 ครั้ง

Keep