ขอเชิญนักเรียนทุกคน เข้าร่วม กิจกรรม “MC VIRTUAL WORKOUT” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเข้าร่วมชมการถ่ายทอด LIVE STREAMING ผ่านทางเพจ Facebook และ YouTube ของโรงเรียน


ขอเชิญนักเรียนทุกคน เข้าร่วม กิจกรรม “MC VIRTUAL WORKOUT” โดยเข้าร่วมชมการถ่ายทอด LIVE STREAMING ผ่านทางเพจ Facebook และ YouTube ของโรงเรียน พบกับ กิจกรรมการแสดงต่างๆ มากมาย และนักเรียนสามารถเข้าทำกิจกรรมส่งภาพแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ที่แต่ระดับชั้นกำหนด (ครูประจำชั้นจะแจ้งหมายเลขห้องและpassword ) อย่าลืม..ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 08.00 น.


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 78 ครั้ง

Keep