งานชมรมและผู้บำเพ็ญประโยชน์ จัดอบรมในหัวข้อ "Generation Gap เมื่อคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ต้องเดินกันไปทิศทางเดียวกัน"


งานชมรมและผู้บำเพ็ญประโยชน์ จัดอบรมในหัวข้อ "Generation Gap เมื่อคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ต้องเดินกันไปทิศทางเดียวกัน" ในกับนักเรียนในระดับชั้น ม.4-ม.6
ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-14.30 น.  นักเรียนที่สนใจสามรถขอรหัสเข้ารับฟังได้ที่ห้องสภานักเรียน โดยการอบรมในระบบออนไลน์
โดยมีคุณธนัชพร  ศิริรัตน์ ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรจากการฝึกอบรมในครั้งนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 72 ครั้ง

Keep