ม.ฐานกร ได้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้การทำข้อสอบโอเนทวิชาสังคมแก่นักเรียนกลุ่มสหวิทยาอิงโขงโดยการกุศล


เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ม.ฐานกร โรเบิร์ต เทรเวส ครูผู้สอนสังคมศึกษา ม.4 ได้มีจิตอาสาไปเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาอิงโขงจำนวน 6 โรงเรียน มีนักเรียนและครูเข้าร่วมเกินกว่า 300 คน 

ณ โรงเรียนพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย นักเรียนให้ความสนใจดีมาก และได้ประสบการณ์ที่เป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน ถือเป็นความอนุเคราะห์ของผู้อำนวยการและผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ที่เห็นความสำคัญของการเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง และถือเป็นความสัมพันธ์ที่ดีงามอย่างมากระหว่างโรงเรียนเอกชน อย่างมงฟอร์ตที่ได้ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนรัฐบาลในแถบรอบนอกด้วยใจจริง

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 91 ครั้ง

Keep