แบบสอบถาม "การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย"


งานวิจัยและพัฒนา ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง "การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย" เพื่อนำผลไปประกอบการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามดังกล่าวด้วยค่ะ  คลิก Link ที่แนบมาด้านล่าง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Tbpwc8tPMtyZQLFq8UneCMQROfsCSn-vAjH2mPsqoeF4Hw/viewform

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 161 ครั้ง

Keep