ผลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022) จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022) จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีผลงานดังนี้คือ

1. รางวัลระดับประเทศ รางวัลที่ 3 โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ ระดับนักเรียน โครงการ “ภาษามือ กระชากใจ”

นักเรียนผู้พัฒนา : 1. นายจิรภัทร แดงขาวเขียว         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3  2. นายคณาเนศ เวชวิธี                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3     3. นายชวภัทร    อัครภัทร            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3  

อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์

 

2. รางวัลระดับประเทศ รางวัลที่ 3 โปรแกรมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนักเรียน

โครงการ “อันดับ 1 ในโรงเรียน” นักเรียนผู้พัฒนา :

1. นายพงศภัค พรหมวังศรี           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

2. นายเมธาวัฒน์ พรหมนิเทศ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

3. นายโคกิ คุงิมิยะ                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 76 ครั้ง

Keep