พิธีสระเกล้าดำหัว และพิธีมุทิตา โมทนาคุณ


วันที่ 24 เมษายน 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยคณะครูและบุคลากร  ได้จัดพิธีสระเกล้าดำหัว และพิธีมุทิตา โมทนาคุณ ให้แก่ ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และภราดาวิทยา เทพกอม ผู้จัดการ/รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 47 ครั้ง

Keep