การจัดตั้งชมรม ปีการศึกษา 2565


กิจกรรมชมรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เปิดกว้างให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ม.1-ม.6 จัดตั้งกิจกรรมชมรม เรียนในสิ่งที่ชอบ เรียนในสิ่งที่ใช่ เรียนในสิ่งใหม่ ๆ สำหรับตนเอง (Reskill Upskill& Newskill)
โดยนักเรียนสามารถส่งแบบคำร้องการขอจัดตั้งกิจกรรมชมรม และ แบบ Banner ประชำสัมพันธ์ชมรม อยู่ใน Classroom Homeroom และ Dashboard ของแต่ละห้องเรียนแล้ว โดยสามารถจัดตั้งได้ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มาสเตอร์ธัชธาริน  หมวกทอง มือถือ/Line 0894291999


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1000 ครั้ง

Keep