ปฐมนิเทศกิจกรรมชมรม ระดับชั้น ม.1


กิจกรรมชมรมระดับชั้น ม.1 ได้ปฐมนิเทศกิจกรรม ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.50-15.40 น. ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟฮอล์ โดยกิจกรรมชมรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เปิดกว้างให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ม.1-ม.6 จัดตั้งกิจกรรมชมรม เรียนในสิ่งที่ชอบ เรียนในสิ่งที่ใช่ เรียนในสิ่งใหม่ ๆ สำหรับตนเอง (Reskill Upskill& Newskill)โดยนักเรียนสามารถส่งแบบคำร้องการขอจัดตั้งกิจกรรมชมรม และ แบบ Banner ประชำสัมพันธ์ชมรม อยู่ใน Classroom Homeroom และ Dashboard ของแต่ละห้องเรียนแล้ว โดยสามารถจัดตั้งได้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูสุพรรณี  สายนำทาน  


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 234 ครั้ง

Keep