การเตรียมความพร้อมการรับวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์


วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องกิจการนักเรียน การประชุมเตรียมความพร้อมการรับวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์ ของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์วิทยาลัย


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 145 ครั้ง

Keep