เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ Kalm Village


ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และตัวแทนคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการและฝ่ายวิชาการ เข้าชมแหล่งเรียนรู้ Kalm Village ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น. เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรม


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 28 ครั้ง

Keep