ประธานชมรม ม.4-ม.6 นำเสนอกิจกรรมชมรม


ประธานชมรม และ ตัวแทนชมรม ในระดับชั้น ม.4-ม.6 เข้าร่วมการนำเสนอชมรมให้กับนักเรียนที่สนใจ ได้รับฟัง รับชม เพื่อเลือกเข้าชมรมตามความถนัดและสนใจ ในระบบออนไลน์ โดยมีทั้งสิ้น 47 ชมรม ในการนำเสนอ ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

กิจรรมชมรม ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.4-ม.6 (Reskill Upskill & Newskill)จำนวนผู้อ่าน 62 ครั้ง

Keep