นักเรียนระดับชั้น ม.2 นำเสนอกิจกรรมชมรม


นักเรียนระดับชั้น ม.2 นำเสนอการจัดตั้งชมรม จำนวน 23 ชมรม เพื่อให้นักเรียนได้เลือกลงทะเบียนชมรม ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 74 ครั้ง

Keep