จำนวนสมาชิกชมรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 และการย้ายชมรม


ตามที่งานชมรมได้จัดให้ลงทะเบียนชมรม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นั้น ในจำนวน 48 ชมรม นักเรียนสามารถขอลงทะเบียนเพิ่มเติม หรือ ย้ายชมรมได้ ภายในวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 ก่อนเวลา 16.00 น.  โดยขอแบบฟอร์มได้ที่ห้องกิจกรรมชมรม หรือ ช่องทางออนไลน์ที่แนบมาครั้งนี้

โดยนักเรียนจะเริ่มเข้าทำกิจกรรมชมรม ทุกวันพุธ เวลา 13.00-14.30 น. โดยจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์/มือถือ 0894291999 มาสเตอร์ธัชธาริน  หมวกทอง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 109 ครั้ง

Keep