ตรวจรับงานซ่อมแซมสนามกีฬาลานจามจุรี งวดสุดท้าย


ในวันพุธที่ 8  มิถุนายน  2565  มาสเตอร์บุญเท่ง  เถระ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการการตรวจรับงานสนามลานจามจุรี วางแผนตรวจรับงานซ่อมแซมสนามกีฬา งานงวดสุดท้าย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามรูปแบบ และมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้  


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 19 ครั้ง

Keep