งานยานพาหนะและความปลอดภัยฝ่ายบริหารทั่วไป


งานยานพาหนะและความปลอดภัยได้ออกตรวจความเรียบร้อยภายในโรงเรียน การจอดรถยนต์ของคณะครูและบุคลากรตลอดจนการคัดกรองบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อภายในโรงเรียน


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 21 ครั้ง

Keep