นักเรียนยุวฑูตห้องสมุด


ในปีการศึกษา 2565  นี้  โรงเรียนได้ทำการเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ ทางห้องสมุดจึงมีการรับสมัครนักเรียนเพื่อเป็นยุวฑูตห้องสมุด  เพื่อให้นักเรียนได้เป็นตัวแทนของเพื่อนๆ ในการจัดกิจกรรมของห้องสมุด  และเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการ  การบริการ  และงานเทคนิคของห้องสมุด  อีกทั้งยังใช้สำหรับเป็นสื่อกลางระหว่างห้องสมุดกับนักเรียนในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร   และจัดทำกิจกรรมร่วมกัน  ในปีนี้มีนักเรียนระดับชั้นม.ต้น จำนวน 4  คน  และนักเรียนชั้นม.ปลาย  จำนวน 4  คน  ซึ่งเป็นนักเรียนเดิมที่เคยช่วยงานห้องสมุด ในระดับชั้น ม.ต้น มาก่อนด้วย 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 19 ครั้ง

Keep