MC WE GO SMART & SECURE


MC WE GO SMART & SECURE

“หน้าที่ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คือ จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบ FULL ON-SITE หรือ ONLINE นักเรียนของเราคงจะยังได้รับความรู้ การดูแลและการใส่ใจอย่างเต็มประสิทธิภาพจากโรงเรียนมงฟอร์ตของเรา” มาสเตอร์โฟล์ก หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้พูดถึงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ยังคงมีนักเรียนบางกลุ่มไม่สามารถกลับเข้ามาเรียนได้ ทางโรงเรียนจึงมีการรับมือเพื่อให้ทุกคนได้รับการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566/รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://bit.ly/3Ki19hW 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
แผนงาน : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” มีหน้าที่หลัก คือ การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อผลักดันและสนับสนุนโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า และการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการบริการทางด้านดิจิทัลให้กับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน และสร้างระบบนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในโลกอนาคตรวมทั้งผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่างๆของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 31 ครั้ง

Keep