คัดเลือกโรงพยาบาลฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ปีการศึกษา 2565


วัน อังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป งานพยาบาลร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโรงพยาบาลมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ปีการศึกษา 2565  โดยมติในที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกโรงพยาบาลราชเวช  สาเหตุในการคัดเลือก 1.เมื่อเปรียบเทียบราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ มีความเหมาะสมมากกว่าโรงพยาบาลอื่นๆ  2.ให้สิทธิพิเศษกับโรงเรียนและบุคลากรเหมาะสมกว่าโรงพยาบาลอื่นๆ เช่นร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ,จัดเจ้าหน้าที่มาอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน(CPR) ,มีวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพให้กับนักเรียนและบุคลากร,บริการรถรับ – ส่ง ผู้ป่วยเมื่อมีความประสงค์เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 27 ครั้ง

Keep