บทสัมภาษณ์ นางสาวอัยย์ญดา เกรียงไกรศักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อายุ 16 ปี จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่ได้รางวัล Winner การแข่งขันโครงการ Swift Student Challenge ใ


บทสัมภาษณ์ นางสาวอัยย์ญดา เกรียงไกรศักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อายุ 16 ปี จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่ได้รางวัล Winner การแข่งขันโครงการ Swift Student Challenge ในงานนักพัฒนาของบริษัท (Apple Worldwide Developers Conference: WWDC) 2022 จากผลงานชื่อ : EmergenCPR - บอกจังหวะการปั๊มหัวใจโดยมีแยกรูปแบบของเด็กและผู้ใหญ่พร้อมทั้งมีวิธีการจัดท่าทางผู้ป่วยก่อนทำการเริ่ม โดยมี มาสเตอร์ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์ เป็นครูที่ปรึกษา

แรงบันดาลใจ

- การทำงานของหนูเริ่มมาจากการโค้ดดิ้งด้วยภาษาง่ายในช่วงตอนอยู่ ม.ต้น พอผ่านไปสักพักก็ได้รู้จักกับภาษา swift และได้ลองเขียนก็รู้สึกว่าการทำงานของภาษานี้มีความไร้ขีดจำกัดรวมไปถึงการทำแอพพลิเคชันที่เราอยากทำได้อย่างตามใจแล้วก็ยังสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ด้วยค่ะ

- งานนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ได้ไปฝึกงานที่ รพ.แห่งหนึ่งแล้วได้ลองทำการทดสอบการปั๊มหัวใจประจำปี ทำให้ได้เห็นถึงความสำคัญของการปั๊มหัวใจ และได้พบว่าคนไทยเรามักจะทำการปั๊มหัวใจผิดวิธี ไม่น่าจะเป็นการทำผิดจังหวะ กดเบาเกินไป หรือว่าช้าเกินไป เลยคิดที่จะทำแอพพลิเคชันที่จะนำทางตั้งแต่ต้นจนจบโดยจะเป็นการใช้อย่างง่ายไม่ยุ่งยาก และยังช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดมากขึ้นด้วย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (DTIC) ได้จัดกิจกรรม อบรม Workshop เขียนโปรแกรม Swift Code

ปฏิทินกิจกรรม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
แผนงาน : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” มีหน้าที่หลัก คือ การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อผลักดันและสนับสนุนโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า และการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการบริการทางด้านดิจิทัลให้กับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน และสร้างระบบนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในโลกอนาคตรวมทั้งผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่างๆของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 130 ครั้ง

Keep