ฉลองครบรอบ 5 ปี ห้องเรียนขงจื่อและพิธีเปิดป้ายสำนักงานห้องเรียนขงจื่อแห่งใหม่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


กิจกรรมฉลองครบรอบ 5 ปี ห้องเรียนขงจื่อ และพิธีเปิดป้ายสำนักงานแห่งใหม่ของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อีกทั้งถือโอกาสจัดกิจกรรมฉลองเทศกาลวันไหว้พระจันทร์และวันชาติจีน สำหรับวิดีโองานในวันนี้ เราได้เก็บภาพบรรยากาศและสัมภาษณ์น้องๆ ที่ได้รับรางวัลมาด้วยนะครับ ไปชมกันได้เลย 


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 5
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

งานเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี การก่อตั้งห้องเรียนขงจื่อ มงฟอร์ตวิทยาลัยจำนวนผู้อ่าน 154 ครั้ง

Keep