โครงงานนวัตกรรมทางวิทยาศาสต์ Portable CO2 capture contained rice husk ash modified with organic amine as adsorbent คว้าเหรียญเงิน ในงาน The 7th International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2022


โครงงานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ Portable CO2 capture contained rice husk ash modified with organic amine as adsorbent ส่งเข้าประกวดในระดับนานาชาติ ณ ประเทศแคนาดา ในงาน  The 7th International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2022 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน พร้อมรางวัลพิเศษอีก 2 รางวัล  สมาชิกในทีม
นส.พิมพ์ชนา การนา ม.6/3 , นายปภาวิน รูปศรี ม.6/2 , นส.กิรณา จำปาวัลย์ ม.5/3 , นายคณาธิป ธรรมบัญชาม.5/6  ปัจจุบันเดินทางไปแลกเปลี่ยนโครงการAFS ณ ประเทศฮังการี


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 117 ครั้ง

Keep