โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในงาน The 7th International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2022


โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ Packaging contains activated carbon from longan seeds, emitting orange essential oil & inhibiting ripening of mango during the transportation ส่งเข้าประกวดในระดับนานาชาติ ณ ประเทศแคนาดา ในงาน  The 7th International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2022 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน พร้อมรางวัลพิเศษอีก 2 รางวัล มีสมาชิกในทีม นายแคน เซ็นกลาง ม.6/1 , นส.สิริอาภา  ปันทุราภรณ์ ม.4/2 , นส.ภูษณิศา รู้แหลม ม.4/8 , นายกฤตภัทร์ การนา ม.4/6 , นายบารมี ลีละยุทธโยธิน ม.4/7


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 139 ครั้ง

Keep