ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์ ทั้ง 15 โรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์ ทั้ง 15 โรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน และเข้ามาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ตลอดจนหาแนวทางการความรีวมมือและสนับสนุนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์ ทั้ง 15 โรงเรียนจำนวนผู้อ่าน 117 ครั้ง

Keep