ความรู้สึกของ "Sen-Sei Miyazaki Eiko" ครูผู้สอนจากประเทศญี่ปุ่น ที่ได้เข้ามาสอนในรั้วโรงเรียนมงฟอร์ต ระยะเวลา 1 ปี


เราโอกาสได้พูดคุยสอบถามความรู้สึกของ "เซนเซ มิยาซากิ เอโกะ" ครูผู้สอนจากประเทศญี่ปุ่นครับ ซึ่งจะมาสอนในรั้วของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 1 ปี เราไปฟังความรู้สึกของเซนเซกันครับ...

การพูดคุยครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ นายธัญพิสิษฐ์ โพธะยะ นักเรียนชั้น ม.5 มาเป็นผู้สัมภาษณ์ให้กับเราครับ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 178 ครั้ง

Keep