ประมวลภาพ Road Show แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเอื้อวิทยา และ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


อีกหนึ่งประมวลภาพกิจกรรมดีๆ จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ทางฝ่ายวิชาการและงานวิเทศสัมพันธ์ เดินทาง Road Show ไปที่โรงเรียนเอื้อวิทยาและโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อทำการแนะแนวการศึกษาให้กับน้องๆ ครับ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 6
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

กิจกรรม "MC ROAD SHOW 2022" ณ โรงเรียนเอื้อวิทยา อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม "MC ROAD SHOW 2022" ณ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่จำนวนผู้อ่าน 170 ครั้ง

Keep