สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Digital Insight รุ่น 1 จังหวัดเชียงใหม่ พี่สอนน้องให้รู้เท่าทันโลกออนไลน์ เรื่อง เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง เด็กไทยต้องเปลี่ยนตาม


งานพัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ MCSC ได้นำตัวแทนนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมอบรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Digital Insight รุ่น 1 จังหวัดเชียงใหม่ พี่สอนน้องให้รู้เท่าทันโลกออนไลน์ เรื่อง เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง เด็กไทยต้องเปลี่ยนตาม จัดโดย เครือข่ายผู้นำเยาวชน Seed Thailand ร่วมกับ มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อดิจิทัลในกลุ่มเยาวชนอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย วุฒิสภา และกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 โรงแรมวินทรี ซี้ตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ เวลา 8:30 - 16:30 น.


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 59 ครั้ง

Keep