ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายนายหมู่ลูกเสือชั้น ม.2


ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายนายหมู่ลูกเสือชั้น ม.2 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน ใช้วิธีการเดินทางด้วยรถไฟและเดินเท้าในเส้นทางธรรมชาติผ่านการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี จากคณะครูและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ กิจกรรมครั้งนี้จึงผ่านไปได้ด้วยดี และเรียกได้ว่าการเข้าค่ายในครั้งนี้ คือ...ประวัติศาสตร์ที่ยากจะหาประสบการณ์ให้เหมือนกับลูกเสือเนตรนารีในรุ่นนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 6
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 99 ครั้ง

Keep