ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมในการซ้อมหนีไฟ


วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา13.45น. ทางงานยานพาหนะความปลอดภัยและจราจรฝ่ายบริหารทั่วไปได้เชิญงานดับเพลิงเทศบาลนครเชียงใหม่มาดูสถานที่และปรึกษาการฝึกซ้อมหนีไฟและแผ่นดินไหวที่ห้องประชุมฝ่ายบริหารทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 47 ครั้ง

Keep