เข้าร่วมประกวด Electone


นส.พิมพ์มาดา  ฟักทอง มัธยมศึกษา 3/2

วง Nakornping Little Star  

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2021 ประเภท Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี  

ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา ชั้น 5 อาคารสยามกลการ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที 23 ตุลาคม 2565  


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 58 ครั้ง

Keep