ประกวด Electone โนระดับประเทศ


-ด.ญ.ภูษณิศา กิตติกรวรเดช 3/1 เลขที่ 30 รหัสประจำตัว 37194   
- วง Nakornping Little Star  
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2021 ประเภท Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี  ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา ชั้น 5 อาคารสยามกลการ กรุงเทพมหานคร 
- เมื่อวันที 23 ตุลาคม 2565  


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 57 ครั้ง

Keep