การฝึกซ้อมอพยพป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว


ฝ่ายบริหารทั่วไปโดยงานยานพาหนะความปลอดภัยและจราจรได้มีการจัดฝึกซ้อมการอพยพการป้องระงับอัคคีภัยและแผ่นดินไหวในอาคารให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว การช่วยชีวิต การหนีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นตามมาตรฐานสากลในอาคาร ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา08.30-10.00น. ณ.ลานจามจุรี


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ซ้อมแผนเผชิญเหตุ อพยพป้องกันอัคคีภัย และแผ่นดินไหวภายในอาคารจำนวนผู้อ่าน 53 ครั้ง

Keep