กิจกรรมผสานชีวิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565


กิจกรรมผสานชีวิต ปีการศึกษา 2565 "ละอ่อนนอยสืบสานวิถึล้านนา" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565 ณ เวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 126 ครั้ง

Keep