[VDO] การฝึกซ้อมอพยพป้องกันอัคคีภัย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดการฝึกซ้อมอพยพป้องกันอัคคีภัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกองอำนวยการป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลราชเวช เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับครูผู้สอน บุคลากรและนักเรียน ให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติ หากวันนึงมีเหตุการณ์อัคคีภัยเกิดขึ้น 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 113 ครั้ง

Keep