นักเรียนแสดงดนตรี งาน เอกเขนกที่อ่างแก้ว ปี2


นักเรียนUp Skill นักผจญเพลง วง Moon Zet เข้าร่วมงาน เอกเขนกที่อ่างแก้ว ปี2 ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

หัวหน้างานดนตรี มาสเตอร์พสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์

ผู้ควบคุมวง มาสเตอร์อัสนี นกน้อย

นักเรียนที่เข้าร่วม

วง Moon Zet
37496 เสฏฐชัย จิรานุสรณ์กุล         ห้อง 3/B เลขที่ 1
37576 ศิรดา ใจบาล                   ห้อง 3/6 เลขที่ 24
37994 พัชรพร นิมานนท์               ห้อง 5/1 เลขที่ 30
39083 รณกฤต นิมานนท์              ห้อง 2/8 เลขที่ 55
38075 ณกรณ์ คู่เจริญถาวร            ห้อง 2/B เลขที่ 4
37530 นันท์นภัส บุญสวัสดิ์            ห้อง 3/4 เลขที่ 26


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 6
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 52 ครั้ง

Keep