นักเรียนเข้าร่วมเล่นตรี งานโครงการหลวง


นักเรียนUp Skill นักผจญเพลง วง Moon Zet เข้าร่วมงาน โครงการหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ วันพุธ ที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

หัวหน้างานดนตรี มาสเตอร์พสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์

ผู้ควบคุมวง มาสเตอร์อัสนี นกน้อย

นักเรียนที่เข้าร่วม

รายชื่อนักเรียน
วง Band
1.    37044 น.ส. เฉิงอัน ซึ                 ห้อง 4/A    เลขที่ 11
2.    37046 นาย สิงห์ สุวิทย์ศักดานนท์     ห้อง 4/A    เลขที่ 31
3.    37059 นาย สรวิชญ์ แสงทรัพย์ทวี    ห้อง 4/A    เลขที่ 15
4.    37051 น.ส เดือนระมิงค์ แสนวงค์     ห้อง 4/B เลขที่ 11
5.    37038 นาย พีรวัตร เมฆรา             ห้อง 4/B เลขที่ 7
6.    37042 นาย ศิริศักดิ์ เชื้อสุวรรณ     ห้อง 4/B เลขที่ 8

วง Moon Zet
7.    37496 เสฏฐชัย จิรานุสรณ์กุล         ห้อง 3/B เลขที่ 1
8.    37576 ศิรดา ใจบาล                 ห้อง 3/6 เลขที่ 24
9.    37994 พัชรพร นิมานนท์             ห้อง 5/1     เลขที่ 30
10.    39083 รณกฤต นิมานนท์              ห้อง 2/8     เลขที่ 55
11.    38075 ณกรณ์ คู่เจริญถาวร         ห้อง 2/B เลขที่ 4
12.    37530 นันท์นภัส บุญสวัสดิ์         ห้อง 3/4     เลขที่ 26

วง Ausnee Band และ Noknoy Band
13.    37424 นาย กษิดิศย์ มั่นโหมด         ห้อง 3/7     เลขที่ 3  
14.    36807 นางสาว ฐิติรัตน์ ลิ้มวงศ์ถาวร ห้อง 4/10 เลขที่ 13 
15.    36696 นางสาว ภิญญดา เชื้อพูล     ห้อง 4/6 เลขที่ 7 
16.    37987 นางสาว ดีพิม นิยม             ห้อง 4/7     เลขที่ 52
17.    38039 เด็กชาย ชิน ชินอนุวัฒน์        ห้อง 2/4     เลขที่ 7

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 37 ครั้ง

Keep