กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565


กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “ชีวิตที่เลือกได้” และกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึก และอบรมเด็ก ออนใต้ฟาร์ม ทางโรงเรียนเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมผสานชีวิตให้นักเรียนระดับชั้น ม.4 ทุกคนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณค่าของชีวิตอย่างแท้จริงตามวิถีจิตนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้แสวงหาความจริงของชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม เจริญชีวิตและช่วยเหลือสังคมด้วยความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม และเจริญชีวิตตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต 

คลิปวิดีโอผลงาน นักเรียนชมรม MC DTIC CLUB ชั้น ม.4


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 87 ครั้ง

Keep