ได้รับรางวัลระดับนาชาติ Simc  Sugree Charoensook International Music Competition


- ด.ช.ณกรณ์  คู่เจริญถาวร ชั้น ม.2B เลขที่4 รหัสประจำตัว 38075 ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย
- Percustion
 - ได้รับรางวัลระดับนาชาติ Simc  Sugree Charoensook International Music Competition เหลียญทอง Gold Prize และ ชนะเลิศ 1 st Prize  ประเภท Percussion  Class B  รับเงินรางวัล 20,000 จาก ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้ก่อตั้ง คณะดุริยางคศาตร์ มหาลัยมหิดล โดยทั้ง 3 Class ในเครื่องดนตรีนี้ ด.ช.ณกรณ์ ได้อันดับ1เพียงคนเดียว มีการแข่งหลายรอบ 
- สถานที่ Dr. Thaworn Phornprapha Auditorium, Siam Motors Building. 
-  เมื่อ 30 Nov 2022
- อ้างอิง https://web.facebook.com/sugreeimc


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 81 ครั้ง

Keep