กิจกรรม “School of Life: วิชาชีวิตเริ่มที่โรงเรียน”


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับ SEAC จัดกิจกรรม “School of Life: วิชาชีวิตเริ่มที่โรงเรียน” สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะชีวิตแบบไม่ซ้ำใคร ให้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 230 คน โดยคณะผู้บริหารร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันในหัวข้อ Outward Mindset ช่วยให้เข้าใจตนเองและผู้อื่น ปรับเปลี่ยนความขัดแย้ง เป็นความร่วมมือสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง พร้อมทั้งแนะแนวสกิลที่จำเป็นสำหรับการเติบโตของเด็กในโลกอนาคตให้กับผู้ปกครอง เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่อง Soft Skill และการพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคน ไปจนถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ Growth Mindset ฝึกคิดนอกกรอบให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1-2 ซึ่งเป็นกรอบความคิดที่จะพาเด็กๆ ออกจาก Comfort Zone ด้วยการเพิ่มความมั่นใจ และทำให้เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ และหัวข้อ Leadership ผู้นำที่ดี เริ่มได้ที่ตนเอง ผ่านการเรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 92 ครั้ง

Keep