กิจกรรม Career Shopping Day 2022


กิจกรรม Career Shopping Day 2022 เป็นอีกกิจกรรมที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและข้อมูลในด้านอาชีพต่างๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อได้ค้นหาความถนัด ความชอบ และจะได้วางแผนการเรียนของตัวเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกิจกรรม Career Shopping Day 2022 ในครั้งนี้ด้วยครับ


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 130 ครั้ง

Keep