ส่งงานวิจัย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565


กำหนดการส่งวิจัย ครั้งที่ 2  วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566

  • วิจัยแบบง่าย :  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ขั้นตอนที่ 1 – 11)
  • วิจัย 5 บท    :  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (บทที่ 1 - 5)
  • แบบติดตามการนำผลวิจัยไปใช้

รูปแบบการส่ง

  • Upload file PDF ในระบบ swis

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 88 ครั้ง

Keep