ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรินทร อ่องแสวงขัย เป็นผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ณ วันที่ 20 กันยายน 2565


ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรินทร อ่องแสวงขัย เป็นผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ณ วันที่ 20 กันยายน 2565


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 99 ครั้ง

Keep