รางวัลชนะเลิศถ้วยประทาน Yamaha  Thailand Music Festi


เด็กหญิง ปราษิยา รามโยธิน ชั้น ม.3/3 ระหัส 37261 รางวัลชนะเลิศถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการแข่งขัน Electone Team Talent รายการ Yamaha  Thailand Music Festival 
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ Yamaha Thailand สำนักงานใหญ่


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 102 ครั้ง

Keep