ตรวจติดตามความคืบหน้าตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปีการศึกษา 2565 โดยคณะอนุกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ


ตรวจติดตามความคืบหน้าตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปีการศึกษา 2565  โดยคณะอนุกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

วันที่ 27 มกราคม 2566  เวลา 09.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 13
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 79 ครั้ง

Keep