คลิปวิดีโอประมวลภาพกิจกรรม MC RED CARPET 2022


กิจกรรม MC RED CARPET 2022 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและมีผลงานระดับประเทศและระดับนานาชาติ ไปจนถึงรางวัลเชิดชูเกียรติกับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รั้วอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภายในวันที่ 26 มกราคม 2566


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

MC RED CARPET 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล MC ELITE AWARD 2022

นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา2566 รอบ TCAS1 PORTFOLIOจำนวนผู้อ่าน 140 ครั้ง

Keep