ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดในงานวันนักประดิษฐ์ 2566 Thailand Inventors’ Day 2023 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และรางวัลระดับนานาชาติ ได้แก่ รางวัล "Outstanding Innovation Award" ระดับนานาชาติ จาก Malaysia Technology Expo 2023


   จากการเข้าร่วมประกวดในงานวันนักประดิษฐ์ 2566 Thailand Inventors’ Day 2023 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2-6 ก.พ.2566) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา งานวิจัยเรื่อง "ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระเทียม หอมแดง และหอมหัวใหญ่ ในการกำจัดหนอนผีเสื้อหัวกะโหลก เพื่อพัฒนาสู่สังคมและสาธารณประโยชน์" โดยการศึกษาวิจัยของนายอภิวิชญ์ อัษชริอินทรีย์ ม. 4/7, นายปรัชญา ก้างออนตา ม. 4/1 และ นางสาวธัญชนก บัวใจ ม. 4/4 โดยมีครูวราภรณ์ สืบสุยะ เป็นครูที่ปรึกษา ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้

  • รางวัลระดับชาติ ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง I- New Gen Award 2023
  • รางวัลระดับนานาชาติ ได้แก่ รางวัล "Outstanding Innovation Award" ระดับนานาชาติ จาก Malaysia Technology Expo 2023

   ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 66 ครั้ง

Keep