ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองจากการเข้าร่วมประกวด Thailand Inventors’ Day 2023


ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ถ่ายภาพร่วมกับ นายปรัชญา ก้างออนตา ม. 4/1 ,นางสาวธัญชนก บัวใจ ม. 4/4 ,นายอภิวิชญ์ อัษชริอินทรีย์ ม. 4/7

และครูวราภรณ์ สืบสุยะ ครูที่ปรึกษา ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดในงานวันนักประดิษฐ์ 2566 Thailand Inventors’ Day 2023 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2-6 ก.พ.2566) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทั้งหมด 2 รางวัล ดังนี้ รางวัลระดับชาติ ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง I- New Gen Award 2023 ,รางวัลระดับนานาชาติ ได้แก่ รางวัล "Outstanding Innovation Award" ระดับนานาชาติ จาก Malaysia Technology Expo 2023 งานวิจัยเรื่อง "ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระเทียม หอมแดง และหอมหัวใหญ่ ในการกำจัดหนอนผีเสื้อหัวกะโหลก เพื่อพัฒนาสู่สังคมและสาธารณประโยชน์"


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 79 ครั้ง

Keep