ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองจากการเข้าร่วมประกวด Thailand Inventors’ Day 2023


ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ถ่ายภาพร่วมกับ นางสาวสิริปภา ปันทุราภรณ์ ,นางสาวสิริอาภา ปันทุราภรณ์ และมาสเตอร์ปิยะ ไชยอ้าย ครูที่ปรึกษา ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดในงานวันนักประดิษฐ์ 2566 Thailand Inventors’ Day 2023 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2-6 ก.พ.2566) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ได้รับรางวัลระดับชาติ ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง "Thailand New Gen Inventors Award 2023" ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ จากการเข้าร่วมประกวดในงานวันนักประดิษฐ์ 2566 Thailand Inventors’ Day 2023 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2-6 ก.พ.2566) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

เรื่อง "สายรัดข้อมือขอความช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ"


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 65 ครั้ง

Keep