ค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2565

ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 123 ครั้ง

Keep